Δείτε όλα τα Workshops

Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης & η Συμβολή του Coaching στην Ανάπτυξη της Επιχείρησης

  • ΑΙΘΟΥΣΑ 14
  • ΔΕΥΤΕΡΑ 20/11
  • 12.00

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι είναι ιδιώτες επενδυτές, συνήθως επιτυχημένοι επιχειρηματίες και οι ίδιοι, οι οποίοι επενδύουν κεφάλαια και προσφέρουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους με τη μορφή συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης. Ο ρόλος τους έχει γίνει δεκτός και παράλληλα αποδεκτός σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς μέσω αυτών πολλές επιχειρήσεις καταφέρνουν να υλοποιήσουν την ιδέα τους.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Αποστολίνα ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗ
Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος – Σ.Ε.Γ.Ε. / CEO Oecon Group

Αναστασία ΣΑΒΒΙΔΟΥ
Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος / Αριστοτέλης ΑΒΕΕ