Δείτε όλα τα Workshops

Μια ολιστική προσέγγιση για το design: προϊόν, σύστημα, υπηρεσία / Design Mindset: product, system, service as a whole

  • ΑΙΘΟΥΣΑ 14
  • ΔΕΥΤΕΡΑ 20/11
  • 15.00

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΟΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρόκειται για μια συνεκτική παρουσίαση των τριών κατευθύνσεων σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Ψηφιακή Σχεδίαση Προϊόντων, Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων (Επικοινωνίας Ανθρώπου και Η/Υ) και Σχεδίαση Υπηρεσιών. Οι εισηγητές αναδεικνύουν την ολιστική διάσταση της επιστημονικής διαδικασίας που διδάσκεται στο Τμήμα, πως διατρέχει η μία κατεύθυνση την άλλη συμβάλλοντας σε ποιοτικά αποτελέσματα και παρέχουν συγκεκριμένα παραδείγματα υλοποίησης, ορισμένα από τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς επίδειξη στη διάρκεια της παρουσίασης και συνολικά της έκθεσης: Σύστημα διεύθυνσης ποδηλάτου, Διαδραστικό τραπέζι συνεργατικής σχεδίασης, σχεδίαση υπηρεσιών για κινητά τηλέφωνα, αλγόριθμος προσαρμογής δυσκολίας για χρήστες παιχνιδιών Η/Υ, κλπ.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ
Καθηγητής, Πρόεδρος ΤΜΣΠΣ

ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΥ
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΣΠΣ

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΜΣΠΣ

ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
Λέκτορας ΤΜΣΠΣ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΚΟΥΡΜΠΟΥΤΗΣ
Designer, Διδάσκων ΤΜΣΠΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ
Υποψήφιος Διδάκτωρ ΤΜΣΠΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ
Απόφοιτος ΤΜΣΠΣ