Δείτε όλα τα Workshops

Σύγχρονα εργαλεία για την αποτίμηση και παράταση του εμπορικού χρόνου ζωής τροφίμων

  • ΑΙΘΟΥΣΑ 5
  • ΤΡΙΤΗ 21/11
  • 12.00

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η χρήση των φασματοσκοπικών τεχνικών υπερύθρου και Raman στην ανάλυση τροφίμων. Ο ρόλος της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και των Διεργασιών Αναλυτικής Τεχνολογίας στην εκτίμηση της νοθείας, ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Σύγχρονα εργαλεία για την αποτίμηση και παράταση του εμπορικού χρόνου ζωής τροφίμων.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ
Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Επίκουρος Καθηγητής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ
Αν. Καθηγητής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΙΛΕΛΙΔΟΥ
Μεταδιδάκτωρ Ερευνήτρια

ΣΟΦΙΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ
Μεταδιδάκτωρ Ερευνήτρια