Δείτε όλα τα Workshops

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ανθρωπίνου Δυναμικού

  • ΑΙΘΟΥΣΑ 5
  • ΔΕΥΤΕΡΑ 20/11
  • 11.00

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ICT

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Wide Services

Στο workshop αυτό θα αναλυθούν οι σύγχρονες τάσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που επιλέγονται για την κατάρτιση και απόκτηση πρόσθετων ικανοτήτων και ανάπτυξη δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσω της χρήσης λογισμικών ανοικτού κώδικα. Θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και οι τρόποι αποτελεσματικής εφαρμογής της στα πλαίσια μια ολοκληρωμένης εκπαίδευσης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη ή ασύγχρονη, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη σημερινή επιχείρηση, παρέχοντας ένα μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων όπως μείωση κόστους, αποστάσεων αλλά παράλληλα, διατήρηση και ενίσχυση της δια βίου μάθησης και εξειδίκευσης των στελεχών της. Επιπρόσθετα, για το άτομο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση του δίνει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί σε αντικείμενα που το ενδιαφέρουν στο χώρο του ακόμη και από Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς ή Πανεπιστήμια του εξωτερικού που δε θα είχε τη δυνατότητα να υλοποιήσει. Παραδείγματα και καλές πρακτικές για χρήση σε Ερευνητικά Έργα, Επιχειρήσεις, Οργανισμούς,κτλ.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Γιάννης ΑΡAΠΟΓΛΟΥ
CEO/ e- Learning Solutions Architect